تعیین وقت مشاوره

لطفا برای تعیین وقت قبلی با شماره‌های ۶۸۸۱۷ ۳۳۳ ۰۱۳ و ۸۲۷۲ ۱۳۵ ۰۹۳۹ تماس حاصل نمایید.

 شماره تماس مرکز مشاوره رشت  ۶۸۸۱۷ ۳۳۳ ۰۱۳
 شماره همراه مرکز مشاوره رشت ۸۲۷۲  ۱۳۵ ۰۹۳۹
 آدرس مرکز مشاوره رشتآدرس : رشت – چهارراه پرستار – جنب بیمارستان توتونکاران – مجتمع پزشکی خانواده
  • مشاوره کودک (مشکلات رفتاری کودک و…)
  • درمان تخصصی اختلالات (اضطراب. اضطراب اجتماعی. افسردگی .وسواس و…)
  • مشاوره پیش و پس از ازدواج (زوج درمانی و خانواده درمانی)
  • موفقیت وسازگاری تحصیلی.اضطراب مدرسه.ترس از امتحان و…
  • مشکلات دوره نوجوانی(روابط با والدین و…)
  • برگزاری دوره های بهداشت روانی.مهارتهای زندگی و…
  • مشاوره فرسودگی شغلی و…


View Larger Map