وقتی ما دچار اختلال در جسم مان می شویم، به دنبال درمان هستیم. چه خوب است که وقتی این اختلال در روان ما هم ایجاد می شود برای شاد بودن و حس خوبی از زندگی داشتن، کاری برای خود کنیم و به دنبال درمان نزد یک روانشناس مجرب یا مشاور باشیم.