فیلم های کوتاه روانشناسی مشاوره در رشت- درمانگر ماندانا پورسعید

فیلم‌های کوتاه روانشناسی به ما کمک می کند به طور عینی مشکلاتمان را ببینیم و این می تواند به ما کمک کند که هم نامی برای مشکلمان پیدا کنیم و هم بفهمیم دیگرانی مثل ما هستند.