در مشاوره ازدواج ما می توانیم علت جذب شدن و علاقه‌مند شدن به شریک زندگی خود را بفهمیم و این یعنی شناخت دقیق‌تر خود و همسرمان که به دنبالش کمک می کند کاستی‌هایمان را برطرف کنیم و اگر اختلالی است که قابل حل‌شدن نیست هر چه زودتر این رابطه را تمام کنیم.